About Me

My photo

A lover of nature and colors..

Thursday, 27 November 2014

ഒടുവിൽ.....

കുറച്ചധികം ഓടിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ.....

Wednesday, 29 October 2014

Lalluby

കെട്ടാൻ കവരിലയോ ഉന്നൈ കൊട്ടാൻ മനമില്ലയോ.....

Friday, 19 September 2014

Replica

ഒട്ടനോട്ടത്തിൽ അറിയുന്നില്ലേലും രണ്ടും രണ്ടാളാ ട്ടോ....